INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTWERPEN
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
25/09/2023 TB2911 06:30 Split Vertrokken om 06:58
25/09/2023 TB1321 08:45 Ibiza Vertrokken om 09:04
25/09/2023 LG4682 09:15 London City Vertrokken om 09:17
25/09/2023 TB1821 12:40 Tenerife Vertrokken om 12:49
26/09/2023 TB1003 06:30 Malaga
26/09/2023 TB1103 08:35 Alicante
26/09/2023 LG4682 09:15 London City
26/09/2023 TB3243 14:10 Antalya
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
25/09/2023 TB2602 06:35 Nador Geland om 06:33
25/09/2023 LG4681 08:40 London City Geland om 08:31
25/09/2023 TB2912 11:40 Split Geland om 11:41
25/09/2023 TB1822 22:15 Tenerife Geland om 22:06
25/09/2023 TB1322 22:20 Ibiza Geland om 22:16
26/09/2023 LG4681 08:40 London City
26/09/2023 TB1004 13:05 Malaga
26/09/2023 TB1104 21:10 Alicante

Beste buurtbewoner,

Beter een goede buur, dan een verre vriend. Met dit gezegde stellen wij u graag onze rubriek ‘buurtinfo’ voor.

Luchthaven Antwerpen hecht veel belang aan haar omgeving. U, onze buur.  U maakt namelijk direct deel uit van die omgeving waartoe de luchthaven behoort. Op deze pagina wordt u op de hoogte gehouden over het nieuws rond luchthavenontwikkelingen, maatregelen aangaande geluid- of , geurhinder, kalibratievluchten, werkzaamheden in de buurt en  vogelbestrijding. Tenslotte kunt u in deze rubriek de Luchthavenbuurtkrant downloaden. De luchthaven wil proactief tewerk gaan en opteert daarom voor een open en gestructureerde aanpak en communicatie. Om onze ambities waar te maken, willen we een efficiënt en duurzaam beleid voeren.  En dat maakt van onze luchthaven een aantrekkelijke luchthaven; die tevens haar betrokkenheid toont ten aanzien van U als buur.

Voor algemene vragen kunt u steeds terecht via info@antwerpairport.aero


Communicatie n.a.v. de uitzonderlijke afwijkingen op de openingsuren

Luchthaven Antwerpen heeft deze zomer te maken gehad met enkele onvoorziene vertragingen waarbij enkele aankomende vluchten die voor 22.30u gepland waren maar die na de reguliere sluitingstijd van 23:00 arriveerden. In het zomerseizoen kan het voorvallen dat de luchtverkeerswegen gesatureerd zijn, waardoor alternatieve routes gevolgd moeten worden. Indien een toestel meerdere vluchten per dag uit moet voeren kan dit een sneeuwbaleffect hebben en met name de laatste vlucht (de terugvlucht naar thuisbasis Antwerpen) affecteren. De luchtvaartsector riep de overheden van de verschillende Europese Lidstaten reeds op om werk te maken van een efficiëntere luchtverkeersleiding in Europa, de zogenaamde Single European Sky, die deze vertragingen in het bijzonder moet helpen mitigeren. Enkele andere vluchten liepen dan weer vertraging op omwille van slechte weersomstandigheden. Uit veiligheidsoverwegingen liepen enkel vluchten vertraging op omwille van technische redenen. De luchthaven en de luchtvaartmaatschappijen streven er voortdurend naar het aantal verlengingen zo laag mogelijk te houden in het belang van de passagiers en de omwonenden. In totaal werden dit jaar 11 extensies verleend.

INSPECTIEVLUCHTEN OP ZONDAG 27 AUGUSTUS 2023

Op zondag 27 augustus organiseert luchtverkeersleider skeyes haar periodieke inspectievluchten voor de kalibratie van de ILS 29 van de luchthaven Deze inspectievluchten zijn ingepland vanaf 10u lokale tijd.

Maaiwerken in de week van 21 augustus 2023

In de week van 21 augustus 2023 zullen er maaiwerken worden uitgevoerd op de terreinen van de luchthaven. Deze werken kaderen in het onderhoud van de terreinen. Deze maaiwerken zullen binnen de openingsuren van de luchthaven worden uitgevoerd. Uiteraard proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

EXTENSIE: Uitzonderlijke afwijking van openingsuren op vrijdag 4 augustus 2023

Op vrijdag 4 augustus landde de TUI fly vlucht uit Tenerife pas om 23:09 op onze luchthaven. Het toestel stond oorspronkelijk gepland om om 22:30 in Antwerpen terug te zijn, maar een technisch probleem liep de vlucht vertraging op. Door het technisch probleem werd op het laatste moment beslist een ander toestel in te zetten voor de vlucht. Er werd voor deze vlucht een uitzondering op openingsuren goedgekeurd zodat de passagiers om 23:09 in Antwerpen zouden kunnen landen.  

Bemesting van het luchthaventerrein op dinsdag 1 augustus en woensdag 2 augustus 2023

Op dinsdag 1 augustus en woensdag 2 augustus zullen de terreinen van de luchthaven bemest worden. Voor de bemesting van de graslanden heeft de luchthaven al jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer. De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten.  Voor het bemesten gebruikt de landbouwer een techniek waardoor de gegenereerde stikstofuitstaat minimaal is. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

EXTENSIE: Uitzonderlijke afwijking van openingsuren op maandag 24 juli 2023

Op maandag 24 juli landde de TUI fly vlucht uit Tenerife pas om 23:43 in Antwerpen. Het toestel stond oorspronkelijk gepland om om 22:20 in Antwerpen terug te zijn, maar door het onweer en slotrestricties in Tenerife, liep het toestel vertraging op. Er werd voor deze vlucht een uitzondering op openingsuren goedgekeurd. 

Jagers op de luchthaven op donderdag 20 juli 2023

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op de terreinen van de luchthaven op donderdag 20 juli in de ochtend.  Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen. We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast.

Bemesting van het luchthaventerrein op vrijdag 14 juli 2023

Op vrijdag 14 juli zullen de terreinen van de luchthaven bemest worden. Voor de bemesting van de graslanden heeft de luchthaven al jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer. De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten.  Voor het bemesten gebruikt de landbouwer een techniek waardoor de gegenereerde stikstofuitstaat minimaal is. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Bemesting van het luchthaventerrein op maandag 26 juni 2023

Op maandag 26 juni zullen de terreinen van de luchthaven bemest worden. Voor de bemesting van de graslanden heeft de luchthaven al jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer. De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten.  Voor het bemesten gebruikt de landbouwer een techniek waardoor de gegenereerde stikstofuitstaat minimaal is. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Aanleg van bufferbekken van 19 tot 30 juni 2023

De werken kaderen in de aanleg van een bufferbekken met een buffercapaciteit van 2.132 m³ in de noordelijke omgeving van het luchthaventerrein ter hoogte van de George Ivanovlaan en binnen de omheining van de luchthaven. Het project “aanleggen van een bufferbekken” kadert binnen de studie en bijhorend actieplan die uitgevoerd is geweest in kader van de ministeriële beslissing OMV/2017001328 d.d. 25 juni 2018. In dit ministeriële besluit werd gesteld onder artikel 2.1 dat het “niet-verontreinigd hemelwater afkomstig van de start en landingsbaan, de taxiways, Apron I en Apron II wordt afgekoppeld van de openbare riolering. Bijkomend werd onder dit artikel de voorwaarden opgelegd naar vertraagde afvoer.

Bijkomend was de Stad Antwerpen vragende partij om het hemelwater in eerste instantie door te voeren naar het ontvangende oppervlaktewater, zijnde de vijver in het Boekenbergpark, vermits deze in de huidige toestand te kampen heeft met droogte. De aansluiting richting de vijver in Boekenbergpark zal gebeuren in de nabijheid van het nieuwe bufferbekken. Dit wordt een open bufferbekken met een doek in dat 1,3m onder het maaiveld komt te liggen. In de week van 19 juni starten de graafwerkzaamheden en in de week van 26 juni wordt het doek geplaatst.

Testen van vliegtuigmotoren op dinsdag 20 juni 2023

Op dinsdag 20 juni 2023 zal TUI fly meerdere high power runs uitvoeren op de start- en landingsbaan van de luchthaven. Tijdens de deze testen zal TUI fly de motoren van de vliegtuigen meerdere keren testen op volle kracht. De reden dat deze testen vandaag moeten plaatsvinden is omdat het TUI toestel deze week een birdstrike had in Tanger. Dat wil zeggen dat een vogel in de motor terechtkwam. Uit veiligheidsredenen moest de motor worden gecontroleerd.  Na deze controle en herstelling moeten de motoren opnieuw correct afgesteld worden. Om dit te kunnen doen, zijn high power runs noodzakelijk. We verontschuldigen ons voor de eventuele hinder. 

Werken platform luchthaven op 20, 21 en 22 juni 2023

Luchthaven Antwerpen voert op 20, 21 en 22 juni werken uit aan het platform (Apron 1). Dit is de zone voor het luchthavengebouw, waar vliegtuigen parkeren. Het gaat hierbij om kleine herstellingswerken en schilderwerken. De werken zullen geen hinder veroorzaken voor buurtbewoners. Moest u toch enige hinder ervaren, dan verontschuldigen wij ons hiervoor. 

EXTENSIE: Uitzonderlijke afwijking van openingsuren op zondag 18 juni 2023

Op zondag 18 juni landde de TUI fly vlucht uit Alicante pas om 00:43 in Antwerpen. Het toestel stond oorspronkelijk gepland om om 21:40 in Antwerpen terug te zijn, maar door een birdstrike, liep het toestel aanzienlijke vertraging op. Er werd voor deze vlucht een uitzondering op openingsuren goedgekeurd. 

Werken platform luchthaven op 14, 15 en 16 juni 2023. 

Luchthaven Antwerpen voert op 14, 15 en 16 juni voorbereidende werken uit aan het platform (Apron 1). Dit is de zone voor het luchthavengebouw, waar vliegtuigen parkeren. Als voorbereidingen op de werken worden de komende dagen alle belijning verwijderd. Deze werken kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Begin volgende week wordt een beschermlaag gelegd en wordt nieuwe belijning geplaatst. De werken van begin volgende week zullen normaal gezien geen geluidshinder veroorzaken. Wij verontschuldigen ons voor de mogelijke geluidshinder die u de volgende dagen kunt ervaren. We proberen de hinder  zoveel mogelijk te beperken. 

Alle info voor buurtbewoners over de Fly In en Vliegshow op zaterdag 20 en 21 mei opgelijst:

Voor de Fly In en vliegshow zullen verschillende toestellen naar de luchthaven komen. Hieronder kunt u de lijst van activiteiten terugvinden. We proberen de eventuele hinder voor buurtbewoners te beperken én natuurlijk hopen we dat ook u op zaterdag en zondag even komt kijken naar de vliegtuigen.

Woensdag 17 mei
16:30 – 17:00: Aankomst van de Red Devils, die meteen ook een trainingsvlucht uitvoeren in het kader van de vliegshow op zondag. De Red Devils zijn het aerobatic display team van de Belgische Luchtmacht. Ze vliegen met vier SIAI Marchetti SF260 vliegtuigen.

17:00: Een vliegtuig van het type YAK 50 zal een trainingsvlucht uitvoeren in het kader van de vliegshow op zondag 21 mei. Dit betreft één toestel.

Donderdag 18 mei
Geen vluchten in het kader van de Fly In en Vliegshow.

Vrijdag 19 mei
19:00-20:00: In het kader van de vliegshow op zondag 21 mei gaan de T-6 formatie (North American T-6 Texan vliegtuigen) en de Fouga (Fouga CM-170 Magister) een trainingsvlucht uitvoeren.

Zaterdag 20 mei
10:00–17:30: De Fly In start om 10u. We verwachten in de loop van de dag verschillende deelnemers die zullen arriveren.

10:00–11:00: Tijdens het weekend het Belgische Leger hun A400M transportvliegtuig tentoonstellen op de luchthaven. Het vliegtuig zal tussen 10:00 en 11:00 op de luchthaven landen en blijft het volledige weekend staan. Het vliegtuig vertrekt opnieuw na de airshow op zondag 21 mei, omstreeks 17:45-18:00.

10:00–12:00: Aankomst DC-3 toestel op de luchthaven.

15:00: De Red Devils en de T-6 formatie zullen omstreeks 15:00 een formatievlucht uitvoeren boven de luchthaven.

18:30-20:30: Na de Fly In zullen verschillende vliegtuigen die op zondag deelnemen aan de vliegshow nog een trainingsvlucht uitvoeren. Timings:

 • 18:30-18:50: Belgian Pitts formation team
 • 18:50-19:10: Splitfire
 • 19:10-19:30: T-6 demo
 • 19:30-19:45: Bronco
 • 20:10-20:30: Acro Glider

Zondag 21 mei
Op zondag 21 mei vindt een vliegshow plaats op de luchthaven. Dit tussen 13:00 en 17:30. Hieronder kunt u het volledige vluchtschema terugvinden.

 • 13:00-13:40: SV4 Stampe Formation – 12 toestellen
 • 13:40-13:55: T-6 Formation – 4 toestellen
 • 13:55-14:10: T-6 Demo – 1 toestel
 • 14:10-14:30: Belgian Pitts Team Formation – 3 toestellen
 • 14:30-14:45: Electra – 1 toestel
 • 14:55-15:10: TUI arrival E190 (Commerciële vlucht, maakt geen deel uit van de vliegshow)
 • 15:10-15:20: Bronco – 1 toestel
 • 15:20-15:30: YAK 50 – 1 toestel
 • 15:30-15:45: Spitfire – 1 toestel
 • 15:55-16:00: TUI departure E190 (Commerciële vlucht, maakt geen deel uit van de vliegshow)
 • 16:00-16:20: Red Devils – 4 toestellen
 • 16:30-16:55: Acro glider – 2 toestellen
 • 17:00-17:20: Fouga – 1 toestel
 • 17:25-17:30: Paradrop – 6 toestellen

17:45-20:00: Na de vliegshow zullen verschillende deelnemers opnieuw vertrekken vanop de luchthaven naar hun thuisbasis. De A400M van het Belgische Leger zal vertrekken omstreeks 17:45-18:00.


Maaiwerken op 16, 17 en 19 mei 2022

Op dinsdag 16, woensdag 17 en vrijdag 19 mei zullen er maaiwerken worden uitgevoerd op de terreinen van de luchthaven. Deze werken kaderen in het onderhoud van de terreinen. Deze maaiwerken zullen binnen de openingsuren van de luchthaven worden uitgevoerd. Op donderdag wordt niet gemaaid. Op vrijdag wordt het gras opgehaald, dit vanaf 07:00. Uiteraard proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

Jagers op de luchthaven op vrijdag 6 mei

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op de terreinen van de luchthaven op vrijdag 6 mei 2023 in de ochtend.  Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen. We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast.

Jagers op de luchthaven op vrijdag 24 februari 2023

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op de terreinen van de luchthaven op vrijdag 24 februari 2023.  Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen.We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast.

Bemesting van het luchthaventerrein van dinsdag 21 tot donderdag 23 februari 2023

Op 21, 22 en 23/2 zullen de terreinen van de luchthaven bemest worden. Voor de bemesting van de graslanden heeft de luchthaven al jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer. Het gemaaide gras wordt uiteindelijk gebruikt als veevoeder. De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten.  Voor het bemesten gebruikt de landbouwer een techniek waardoor de gegenereerde stikstofuitstaat minimaal is. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

INSPECTIEVLUCHTEN OP ZONDAG  12 FEBRUARI 2023

Op zondag 12 februari organiseert luchtverkeersleider skeyes haar periodieke inspectievluchten voor de kalibratie van de ILS 29 van de luchthaven Deze inspectievluchten zijn ingepland vanaf 10u lokale tijd.

INSPECTIEVLUCHTEN LUCHTVERKEERSLEIDER SKEYES OP dinsdag 18 OKTOBER 2022

Op dinsdag 18 oktober 2022 omstreeks 10:00 uur lokale tijd organiseert luchtverkeersleider skeyes haar periodieke inspectievluchten voor de kalibratie van de ILS van de luchthaven alsook de inspectie van de PAPI’s van de naderingsverlichting aan beide zijden. De luchthaven is nog steeds gesloten voor het normale luchtverkeer.

VIDEO: Bekijk hier een nieuwe update van de werkzaamheden. (update 11/10)

VIDEO: Bekijk hier een nieuwe update van de werkzaamheden. (update 7/10)

VIDEO: Bekijk hier een nieuwe update van de werkzaamheden. (update 30/09)

VIDEO: Bekijk hier wat er de afgelopen dagen gebeurde tijdens de werkzaamheden op onze luchthaven. (update 23/09)

Verlof Belair Antwerp

Luchthavenrestaurant Belair Antwerp gaat na een drukke zomer even in verlof. Het restaurant zal gesloten zijn van vrijdag 23 september tot en met maandag 3 oktober. Op dinsdag 4 oktober opent het restaurant opnieuw haar deuren. See you soon @ Belair! 

VIDEO: Bekijk hier wat er de afgelopen dagen gebeurde tijdens de werkzaamheden op onze luchthaven. (update 21/09)

Maandag startte aannemer Willemen Aertssen – in opdracht van de LOM Vlaanderen – met de renovatie van onze start- en landingsbaan. Tijdens de eerste dagen worden de oude asfaltlagen verwijderd met een freesmachine. Die wordt afgevoerd naar de asfaltcentrale en daar voor meer dan 50% gerecycleerd om daarna opnieuw te gebruiken.  Dit weekend start de aannemer al met het gieten van de eerste nieuwe onderlaag asfalt.  Benieuwd hoe de werken verlopen? Bekijk dan zeker deze video en blijf ons volgen voor nieuwe updates! 

Uitzonderlijke afwijking van openingsuren op 11 september 2022

Door de mist op Luchthaven Antwerpen kon de vlucht naar Palma De Mallorca van zondag 11 september 2022 pas later opstijgen. Door de opgelopen vertraging bij het vertrek in Antwerpen, kon het toestel niet voor 23u terug zijn in Antwerpen. TB1402 zou oorspronkelijk om 20:15 op Antwerp Airport landen, maar zou door de opgelopen vertraging pas om 00:07 in Antwerpen landen. Hiervoor werd een uitzonderlijke afwijking op de openingsuren goedgekeurd. We verontschuldigen ons voor de mogelijke hinder die u hiervan ondervonden hebt.

Startbaan van Luchthaven Antwerpen krijgt renovatie

Op de Luchthaven Antwerpen gebeuren binnenkort infrastructuurwerken. Er zal een renovatie van de start- en landingsbaan worden uitgevoerd. Die is nodig om het veilig vliegverkeer in de toekomst te blijven garanderen. De luchthaven is hiervoor tijdelijk gesloten tussen 19 september 2022 en 25 oktober 2022.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de LOM Vlaanderen, die verantwoordelijk is voor de instandhouding van de basisinfrastructuur op de Luchthaven Antwerpen. De LOM Vlaanderen waakt er over dat het vliegverkeer op de luchthaven op een veilige manier kan blijven plaatsvinden. De LOM Vlaanderen heeft de uitvoering van de werken na marktraadpleging toegewezen aan TM Willemen – Aertssen. Meer info over de werkzaamheden kan je hier terugvinden. Tijdens de werkzaamheden zullen we de buurtbewoners op geregelde basis op de hoogte brengen van het verloop van de werken. Dit zal gebeuren op deze webpagina.

Evacuatieoefening op 9 september om 15:30

Beste buurtbewoner,

Op 9 september houden wij een evacuatieoefening op Luchthaven Antwerpen. Omstreeks 15:30 zal het evacuatiealarm weerklinken. Er zal ook omgeroepen worden dat het om een oefening gaat. De oefening is bedoeld als training voor de aanwezige luchthavendiensten en luchthavenmedewerkers. Bij het horen van het evacuatiesignaal zal u dan ook enkele mensen het luchthavengebouw zien verlaten. De luchthaven blijft open en operationeel tijdens de oefening. Er is geen reden tot paniek.

Jagers op de luchthaven op donderdag 18 augustus 2022

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op de terreinen van de luchthaven op donderdag 18 augustus 2022.  Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen.We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast.

Bemesting van het luchthaventerrein van dinsdag 9 augustus tot en met vrijdag 12 augustus

Tussen 9 en 12 augustus zullen de terreinen van de luchthaven bemest worden. Voor de bemesting van de graslanden heeft de luchthaven al jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer. Het gemaaide gras wordt uiteindelijk gebruikt als veevoeder. De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten.  Voor het bemesten gebruikt de landbouwer een techniek waardoor de gegenereerde stikstofuitstaat minimaal is. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Uitzonderlijke afwijking van openingsuren op 22 juli 2022

Door een slot in Avignon op 22 juli 2022 kon de vlucht vanuit Avignon naar Antwerpen pas later vertrekken richting Antwerpen. Hierdoor landde het toestel pas omstreeks 23u03 op onze luchthaven. Er werd voor deze vlucht een uitzondering op openingsuren goedgekeurd.  Meer info

Bemesting van het luchthaventerrein op maandag 11 juli 2022

Op maandag 11 juli 2022 zal er bemesting plaatsvinden op de terreinen van de luchthaven. Voor de bemesting van de graslanden heeft de luchthaven al jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer. Het gemaaide gras wordt uiteindelijk gebruikt als veevoeder. De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten.  Voor het bemesten gebruikt de landbouwer een techniek waardoor de gegenereerde stikstofuitstaat minimaal is. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Jagers op de luchthaven op 8 juli 2022

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op de terreinen van de luchthaven op vrijdag 9 juli 2022.  Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen.We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast.

Uitzonderlijke afwijking van openingsuren op dinsdag 28 juni 2022

Op dinsdag 28 juni landde om 23:39 een toestel vanuit de Sloveense hoofdstad Ljubljana. Het ging hierbij om een medische vlucht in het kader van een orgaantransplantatie. De vlucht zou normaal op 21:30 op onze luchthaven landen, maar kon door het onweer in Slovenië pas later vertrekken naar Antwerpen. Er werd voor deze vlucht een uitzondering op openingsuren goedgekeurd. 

Extra vluchten op maandag 20 juni 2022

Naar aanleiding van de stakingen op Brussels Airport op 20 juni 2022 heeft TUI fly tweederde van haar vluchten verplaatst naar de regionale luchthavens. Ook Antwerpen zal op 20 juni 4 bijkomende vluchten van TUI fly verwerken. Deze extra vluchten komen bovenop het bestaande programma. Zowel TUI fly als de Luchthaven Antwerpen proberen alle reizigers toch op hun bestemming te krijgen zodat ze kunnen genieten van een welverdiende vakantie.

Jagers op de luchthaven op 9 juni 2022

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op de terreinen van de luchthaven op donderdag 9 juni op de terreinen van de luchthaven. Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen.We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast.

Bemesting van het luchthaventerrein in de week van 30 mei 2022

In de week van 30 mei zal er bemesting plaatsvinden op de terreinen van de luchthaven. Voor de bemesting van de graslanden heeft de luchthaven al jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer. Het gemaaide gras wordt uiteindelijk gebruikt als veevoeder. De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten op 30 en 31 mei en eventueel 1 juni 2022. Voor het bemesten gebruikt de landbouwer een techniek waardoor de gegenereerde stikstofuitstaat minimaal is. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Maaiwerken op 27 en 28 mei 2022

Van vrijdag 27 mei tot en met zaterdag 28 mei 2022 zullen er maaiwerken worden uitgevoerd op de terreinen van de luchthaven. Deze werken kaderen in het onderhoud van de terreinen. Deze maaiwerken zullen binnen de openingsuren van de luchthaven worden uitgevoerd. Uiteraard proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

Uitzonderlijke afwijking van openingsuren op 3 mei 2022

Door technische problemen liep de vlucht van Malaga naar Antwerpen op 3 mei 2022 een aanzienlijke vertraging op. Hierdoor liep de vlucht 4 uur vertraging op. Dit had ook een impact op de terugvlucht van Malaga naar Antwerpen. Deze stond gepland om 20:15, maar door de vertraging landde het toestel uiteindelijk pas om 00:17.  Daar de luchthaven in normale omstandigheden geopend is tot 23u, werd hiervoor een eenmalige afwijking op de openingsuren van onze luchthaven goedgekeurd. Onze excuses voor het eventuele veroorzaakte ongemak.

Maaiwerken op 27, 28, 29 en 30 april 2022

Van woensdag 27 april tot en met zaterdag 30 april zullen er maaiwerken worden uitgevoerd op de terreinen van de luchthaven. Deze werken kaderen in het onderhoud van de terreinen. Deze maaiwerken zullen binnen de openingsuren van de luchthaven worden uitgevoerd. Uiteraard proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

Jagers op de luchthaven op 15 april 2022

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op de terreinen van de luchthaven op vrijdag 15 april op de terreinen van de luchthaven. Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen. We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast.

Jagers op de luchthaven op 25 maart 2022

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op de terreinen van de luchthaven op vrijdag 25 maart op de terreinen van de luchthaven. Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen.We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast.

Formatievlucht op vrijdag 25 maart 2022

Op vrijdag 25 maart zal het Stampe en Vertongen Museum een formatievlucht uitvoeren boven Antwerpen. Dit tussen 18:10 en 19:00.
De vlucht zal uitgevoerd worden met enkele SV-4 toestellen.

Test runs op dinsdag 1 maart 2022

Een EMBRAER zal op dinsdag 1 maart na uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden een aantal test runs uitvoeren op de runway. Dit om een probleem van het reverse thrust systeem te kunnen simuleren. Dit is een essentieel systeem die er bij vliegtuigen mee voor zorgt dat ze na landing snel kunnen remmen. Onze luchthaven heeft hiervoor toelating gegeven voor maximaal 15 runs.  Wij verontschuldigen ons voor eventuele overlast.

Bemesting van luchthaventerrein in de week van 28 februari 2022

Door de stormachtige periode hebben de bemestingswerken op de luchthaven vertraging opgelopen. Voor de bemesting van de graslanden heeft de luchthaven al jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer. Het gemaaide gras wordt uiteindelijk gebruikt als veevoeder. De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten tijdens de week van 28 februari 2022. Voor het bemesten gebruikt de landbouwer een techniek waardoor de gegenereerde stikstofuitstaat minimaal is. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Bemesting van luchthaventerrein op 17, 18 en 19 februari 2022

De luchthaven heeft reeds jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer om de graslanden van de luchthaven te onderhouden. Het gemaaide gras wordt gebruikt als veevoeder.  De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten op 17, 18 en misschien ook 19 februari 2022. Wij houden eraan, u als omwonende van de luchthaven, te informeren zodat u de nodige voorzorgen kan nemen om eventuele geuroverlast te vermijden of deze tot een minimum te beperken zoals  het sluiten van de ramen of de was binnenhouden,… Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Maaiwerken op 26, 27, 28 en 29 oktober 2021

Van dinsdag 26 oktober tot en met vrijdag 29 oktober zullen er maaiwerken worden uitgevoerd op de terreinen van de luchthaven. Deze werken kaderen in het onderhoud van de terreinen. Deze maaiwerken zullen binnen de openingsuren van de luchthaven worden uitgevoerd. Uiteraard proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

INSPECTIEVLUCHTEN LUCHTVERKEERSLEIDER SKEYES OP 22 OKTOBER

Op vrijdag 22 oktober 2021 omstreeks 10:00 uur lokale tijd organiseert skeyes haar zesmaandelijkse inspectievluchten voor de kalibratie van de ILS Runway 29 van de luchthaven alsook de inspectie van de PAPI’s van de naderingsverlichting op Runway 11. De inspectievluchten zullen ongeveer tot 18:00 duren. Dit onder voorbehoud van last minute wijzigingen omwille van operationele omstandigheden.

Jagers op de luchthaven op 8 oktober 2021

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op de terreinen van de luchthaven op vrijdag 8 oktober op de terreinen van de luchthaven. Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen.We verontschuldigen ons voor de eventuele overlast.

Maaiwerken op 11 en 12 september 2021

Op zaterdag 11 en zondag 12 september zullen er maaiwerken worden uitgevoerd op de terreinen van de luchthaven. Deze werken kaderen in het onderhoud van de terreinen. Deze maaiwerken zullen binnen de openingsuren van de luchthaven worden uitgevoerd. Uiteraard proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Er zal tijdens deze periode ook een bemesting plaatsvinden van de graslanden. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Uitzonderlijke afwijking van openingsuren op 2 september 2021

Door technische problemen liep de vlucht van Malaga naar Antwerpen op 2 september 2021 een aanzienlijke vertraging op. Het toestel zou oorspronkelijk om 21u10 landen op Luchthaven Antwerpen, maar door technische problemen landde het toestel uiteindelijk pas om 00u31 in Antwerpen. Daar de luchthaven in normale omstandigheden geopend is tot 23u, werd hiervoor een eenmalige afwijking op de openingsuren van onze luchthaven goedgekeurd. Onze excuses voor het eventuele veroorzaakte ongemak.

Maaiwerken van 9 augustus 2021 tot en met 14 augustus 2021

Vanaf maandag 9 augustus 2021 zullen er maaiwerken worden uitgevoerd op de terreinen van de luchthaven. Deze werken kaderen in het onderhoud van de terreinen en zullen duren tot en met zaterdag 14 augustus 2021. Deze maaiwerken zullen binnen de openingsuren van de luchthaven worden uitgevoerd. Uiteraard proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Er zal tijdens deze periode ook een bemesting plaatsvinden van de graslanden. Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Bemesting van luchthaventerrein op 6 en 7 augustus 2021

De luchthaven heeft reeds jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer om de graslanden van de luchthaven te onderhouden. Het gemaaide gras wordt gebruikt als veevoeder.  De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten op 6 en 7 augustus 2021. Wij houden eraan, u als omwonende van de luchthaven, te informeren zodat u de nodige voorzorgen kan nemen om eventuele geuroverlast te vermijden of deze tot een minimum te beperken zoals  het sluiten van de ramen of de was binnenhouden,… Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Uitzonderlijke afwijking op openingsuren op maandag 26 juli door slechte weersomstandigheden

Op maandag 26 juli verleende de Antwerpse Omgevingsinspectie een eenmalige uitzondering op de openingsuren van onze luchthaven. Door de slechte weersomstandigheden liep TUI fly vlucht TB3696 komende vanuit Avignon een aanzienlijke vertraging op. De aankomst van de vlucht was gepland om 22:25. Door de slechte weersomstandigheden arriveerde de vlucht pas om 23:59 in Antwerpen. 

16 juli 2021: LEM Antwerpen dient aanvraag in om huidige milieuvergunning om te vormen naar een permanente vergunning

Om het voortbestaan van de luchthaven en haar activiteiten te verzekeren, heeft de luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) Antwerpen een aanvraag ingediend om de huidige milieuvergunning die geldig is tot en met 17 juni 2024 om te zetten naar een milieuvergunning voor onbepaalde duur. Meer info.

Maaiwerken van 16 juli tot en met 20 juli

Vanaf vrijdag 16 juli zullen er maaiwerken worden uitgevoerd op de terreinen van de luchthaven. Deze werken kaderen in het onderhoud van de terreinen en zullen duren tot en met dinsdag 20 juli. Deze maaiwerken zullen binnen de openingsuren van de luchthaven worden uitgevoerd. Uiteraard proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

Bemesting van luchthaventerrein op 18 mei

De luchthaven heeft reeds jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer om de graslanden van de luchthaven te onderhouden. Het gemaaide gras wordt gebruikt als veevoeder.  De landbouwer zal het grasland hiervoor bemesten op dinsdag 18 mei 2021. Wij houden eraan, u als omwonende van de luchthaven, te informeren zodat u de nodige voorzorgen kan nemen om eventuele geuroverlast te vermijden of deze tot een minimum te beperken zoals  het sluiten van de ramen of de was binnenhouden,… Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.

Maaiwerken op 12 en 13 mei

Vanaf woensdag 12 mei zullen er maaiwerken worden uitgevoerd op de terreinen van de luchthaven. Deze werken kaderen in het onderhoud van de terreinen en zullen duren tot en met donderdag 13 mei 2020. Deze maaiwerken zullen binnen de openingsuren van de luchthaven worden uitgevoerd. Uiteraard proberen we de hinder voor de omwonenden tot een minimum te beperken.

Inspectievluchten luchtverkeersleider skeyes op 22 april

Op donderdag 22 april 2021 omstreeks 10:00 uur lokale tijd organiseert skeyes haar 6-maandelijkse inspectievluchten voor de kalibratie van de ILS RWY29 van de luchthaven. De duurtijd van de kalibratie bedraagt ongeveer 3 uur. Dit onder voorbehoud van last minute wijzigingen omwille van operationele omstandigheden.

Jagers op de luchthaven op 27 november 2020

Graag willen we u informeren dat er jagers zullen ingezet worden op 27 november op de terreinen van de luchthaven. Met deze interventie proberen we de veiligheid op en rond de luchthaven te garanderen. We verontschuldigen ons voor de eventuele ongemakken dat het optreden van deze jagers kan meebrengen.