INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTWERPEN
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
21/07/2024 TB1821 06:30 Tenerife Vertrokken om 11:00
21/07/2024 TB1401 08:05 Palma de Mallorca Vertrokken om 08:21
21/07/2024 TB2267 14:10 Heraklion
21/07/2024 TB2637 22:30 Oujda
22/07/2024 TB2911 06:45 Split
22/07/2024 TB1101 09:05 Alicante
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
21/07/2024 TB2602 06:35 Nador Geland om 06:32
21/07/2024 TB1402 13:10 Palma de Mallorca Geland om 13:52
21/07/2024 TB1822 16:05 Tenerife Verwacht om 13:52
21/07/2024 TB2268 21:45 Heraklion
22/07/2024 TB2638 06:55 Oujda
22/07/2024 TB2912 11:30 Split

PRIVACY- EN COOKIEVERKLARING

We vinden je privacy belangrijk en willen je in deze privacy policy dan ook graag informeren hoe we je gegevens verzamelen, bijhouden en verwerken. Verwerking van de persoonsgegevens is in overeenstemming met de nieuwe privacywetgeving binnen de Europese Unie (GDPR of General Data Protection Regulation). De gegevens die we van u verzamelen, worden vertrouwelijk verzameld en verwerkt binnen LEM Antwerpen nv (LEM Antwerpen nv, Luchthavenlei z/n, 2100 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0536.616.371).

Door gebruik te maken van de website en onze diensten gaan wij ervan uit dat iedere gebruiker kennis heeft genomen van de Privacyverklaring en bijgevolg de verzameling en verwerking van zijn persoonsgegevens, zoals hier beschreven, aanvaardt.

Ons Privacy beleid is vatbaar voor mogelijke toekomstige wijzigingen aan de hand van de actuele wetgeving. Deze aanpassingen zullen telkens duidelijk gecommuniceerd worden in de Privacyverklaring. Het is dan ook aan de gebruiker om op regelmatige basis kennis te nemen van dit document. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden.

WELKE PERSOONSGEGEVENS WORDEN VERZAMELD?

Uw persoonsgegevens worden verzameld wanneer u het contactformulier invult op de website (naam & e-mailadres), of ons een e-mail (met uw e-mailadres) stuurt. Als u zich op de homepagina inschrijft op de nieuwsbrief, vragen wij u naar uw e-mailadres om u informatie toe te kunnen sturen omtrent Luchthaven Antwerpen.

Onze website maakt gebruik van essentiële cookies om ervoor te zorgen dat de navigatie,
de laadtijd en de algemene surfervaring van de website optimaal is. Daarnaast maakt Google Analytics en Google cookies op onze website, onder andere voor het verzamelen van tendensen en statistieken. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt. Het beleid van Google met betrekking tot cookies vind je hier.

WAAROM WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD?

LEM Antwerpen nv verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren.

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelt LEM Antwerpen nv persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

  • Om uw commentaar te verwerken en te beantwoorden of om u, op uw expliciete vraag, informatie te verstrekken aangaande Luchthaven Antwerpen.
  • Voor het aanbieden van nieuwsbrieven.
  • Om de inhoud van onze website te verbeteren
  • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Uw gegevens zullen niet langer bewaard blijven dan noodzakelijk voor de verwerking ervan en zodoende de kwaliteiten en dienstverlening van LEM Antwerpen nv te kunnen nastreven.

NIEUWSBRIEF

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over het reilen en zeilen van Luchthaven Antwerpen (nieuwe bestemmingen, luchtvaartmaatschappijen, ontwikkelingen, wedstrijden, cargo nieuws, general aviation, …). We verzamelen alleen uw e-mailadres om u gerichte informatie omtrent Luchthaven Antwerpen te bezorgen. Enkel met uw toestemming zullen wij uw e-mailadres toevoegen aan onze lijst van abonnees. U kan zich te allen tijde uitschrijven door onderaan op “uitschrijven” te klikken, daarna ontvangt u geen nieuwsbrieven meer van ons.

WORDEN MIJN PERSOONSGEGEVENS GEDEELD?

Deze persoonsgegevens worden verwerkt door LEM Antwerpen nv, die de verantwoordelijke is voor de verwerking.

In principe worden deze gegevens intern verzameld en verwerkt volgens de principes van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. De gegevens kunnen, onder bepaalde voorwaarden, aan derden overgemaakt worden, steeds met een maximaal respect voor de privacy. Bepaalde van deze derden werken in opdracht van LEM Antwerpen nv of staan haar bij in het uitvoeren van haar taken, bijvoorbeeld voor het uitvoeren van de software, de interne inspectie van de luchthaven, voor facturatie en klantenadministratie, voor parkeerbeheer, voor geschillenbeheer, enz.

LEM Antwerpen nv gaat met deze derden die gegevens verwerken ten behoeve van Antwerp Airport steeds een verwerkersovereenkomst aan om de privacy van haar gebruikers garanderen. De gegevens worden niet bekend gemaakt aan andere derden dan deze die bedoeld zijn in deze privacyverklaring.

Om een zo goed mogelijke dienstverlening te verzekeren, kan LEM Antwerpen nv persoonsgegevens doorgeven aan volgende categorieën van ontvangers:

  • Juridische dienstverleners;
  • Dienstverleners betreffende klantenzaken (Besix, …);
  • Andere overheidsdiensten (VMM, …);
  • Technische dienstverleners;

LEM Antwerpen nv zal persoonsgegevens niet verkopen, verspreiden of verhuren aan derden, tenzij de betrokkene  hiervoor uitdrukkelijk  toestemming geeft of LEM Antwerpen nv wettelijk verplicht is om dit te doen. In geval van een gerechtelijk onderzoek of een vraag van de politie, kunnen gegevens overgedragen worden in overeenstemming met de privacywetgeving, zonder voorafgaand akkoord van de Gebruiker.

RECHTEN

U heeft steeds recht op inzage in en verbetering van de persoonsgegevens die LEM Antwerpen nv van u verwerkt.

U heeft steeds het recht op het laten verwijderen van uw persoonsgegevens. U kan op iedereen moment uw gegeven toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarbij heeft u het recht ten allen tijde bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking door ons, voor zover deze berust op de rechtsgrondslag gerechtvaardigd belang. Wij zullen dan de verwerking van uw gegevens staken, tenzij wij – conform de wettelijke bepalingen – dwingende legitieme gronden voor verdere verwerking kunnen aantonen, die zwaarder wegen dan uw rechten.

Als u uw rechten als betrokkene wilt laten gelden, dien uw verzoek dan als e-mail bij LEM Antwerpen via privacy@antwerpairport.aero, of in schriftelijke vorm bij LEM Antwerpen NV, Luchthavenlei z/n, 2100 Antwerpen. Zorg er daarbij alstublieft voor dat een eenduidige identificering van uw persoon voor ons mogelijk is.

U hebt eveneens het recht om klacht in te dienen bij de Privacy commissie als U vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze verzameld en verwerkt worden

https://www.privacycommission.be/nl

BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

Om uw persoonsgegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt LEM Antwerpen nv alle nodige maatregelen om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van deze persoonsgegevens te voorkomen. Zowel op technisch als op organisatorisch vlak worden de nodige maatregelen getroffen om een voldoende beveiligingsniveau te voorzien.

Contact

Voor informatie en suggesties over het thema gegevensbescherming staan graag ter beschikking op het volgende e-mailadres:

Luchthaven Antwerpen
Luchthavenlei z/n
B-2100 Antwerpen

info@antwerpairport.aero | privacy@antwerpairport.aero