INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTWERPEN
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
17/06/2024 TB2911 06:45 Split Vertrokken om 06:43
17/06/2024 TB1101 09:05 Alicante Vertrokken om 09:09
17/06/2024 TB1001 12:45 Malaga Vertrokken om 13:45
17/06/2024 TB1321 17:05 Ibiza Vertrokken om 17:11
17/06/2024 TB2691 22:15 Tanger Vertrokken om 22:22
18/06/2024 TB1261 06:30 Murcia
18/06/2024 TB3243 08:30 Antalya
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
17/06/2024 TB2912 11:30 Split Geland om 12:36
17/06/2024 TB1102 14:30 Alicante Geland om 14:43
17/06/2024 TB1002 19:20 Malaga Geland om 19:53
17/06/2024 TB1322 22:25 Ibiza Geland om 22:32
18/06/2024 TB2692 06:35 Tanger
18/06/2024 TB3244 16:45 Antalya

MILIEU

Milieu-informatie
De milieuvergunning voor Luchthaven Antwerpen werd verleend op 17 juni 2004 en eindigt op 17 juni 2024. Een hervergunning is in voorbereiding om conform de visienota van de Vlaamse regering  van 23 december 2022 haar exploitatie verder te zetten.

Milieu: bijzondere voorwaarden

1. Openingsuren
De luchthaven is gesloten voor luchtverkeer tussen 23 uur en 6.30 uur, met uitzondering van dringende medische vluchten en landingen van vertraagde vluchten die normaal ten laatste om 22.30 uur gepland waren.

2. Geluidscontouren

Net zoals weg- en spoorverkeer draagt luchtverkeer bij aan geluidsemissies, voornamelijk tijdens het opstijgen en landen van vliegtuigen op de luchthaven. De luchthaven van Antwerpen laat jaarlijks geluidscontouren berekenen door een erkend deskundige.

Klik hier om het rapport te raadplegen omtrent de Geluidscontouren Luchthaven Antwerpen 2023.

3. Geluidsmeetnet

De geluidsproductie door de vliegtuigen kan continu worden opgevolgd via het geluidsmeetnet dat in 2002 werd geïnstalleerd en in 2107 werd vernieuwd. Dit meetnet bestaat uit 4 meetposten met telkens 2 meetposten aan beide kanten in het verlengde van de landingsbaan.

4. Klachten

De exploitant ontwikkelt een systeem om klachten te registreren en op te volgen. De exploitant richt ook een overlegcommissie op om de klachten van de omwonenden te inventariseren, mogelijke oplossingen voor te stellen en buurtbewoners en instanties informatie te bezorgen over het milieubeleid dat gevolgd wordt en wat er nog moet worden uitgevoerd. Deze commissie vergadert twee keer per jaar. De berekende geluidscontouren en de evaluatie van het geluidsmeetnet worden eveneens toegelicht en besproken.

5. Oefenvluchten
Om de overlast voor de buurtbewoners van de luchthaven te beperken, kunnen er slechts twee vliegtuigen tegelijk holden. Op werkdagen (maandag tot vrijdag) en op zaterdag zijn oefenvluchten toegestaan van 9 uur tot 19 uur plaatselijke tijd (tijdens het winteruur tot 20 uur). Op zondag en feestdagen mogen er geen touch-and-go-vluchten (circuitvluchten) plaatsvinden. Elke individuele touch-and-go wordt als 2 bewegingen beschouwd.

Het totaal aantal oefenvluchten wordt op de volgende manier beperkt:
a) in 2009 en 2010: maximaal 23.000 vluchten per jaar;
b) in 2011 en 2012: maximaal 21.000 vluchten per jaar;
c) in 2013: maximaal 19.000 vluchten per jaar;
d) van 2014 tot en met 2018: maximaal 12.000 vluchten per jaar;
e) van 2019 tot en met 2022: maximaal 10.000 vluchten per jaar;
f) vanaf 2023: maximaal 8.000 vluchten per jaar.

Voor touch-and-go-vluchten (circuitvluchten) moeten vliegtuigen met een startgewicht (MTOW, maximum take-off weight) van minder dan 2000 kg een geluidsniveau hebben van maximaal 76 dB(A), wat gecertificeerd moet zijn door het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit.


DUURZAME ONTWIKKELING

IN HARMONIE BLIJVEN MET DE OMGEVING

De luchthaven van Antwerpen, in de context van duurzame ontwikkeling, wil zich ontwikkelen tot een modern transportcentrum dat bijdraagt aan de lokale economische groei. De luchthaven wil een meerwaarde creëren door een snelle en vlotte toegang door de luchthaven en door de reizigers een uitzonderlijke reiservaring te bieden.

VERBETER DE DUURZAAMHEID

De luchthaven zal de uitwerking van kansen zorgvuldig plannen en rekening houden met de volgende elementen: de lokale economie, de toegang, de omgeving, de gemeenschap en het grondgebruik. Alleen zo kan de luchthaven duurzaam groeien. Bij het nastreven van deze kansen zal de luchthaven de lokale hinder en milieu-impact tot een minimum beperken.

De milieubeleidsverklaring kan u hier terugvinden.

COMMUNICATIE

De luchthaven wil een goede band met de lokale gemeenschap en andere instanties onderhouden. Daarom communiceert de luchthaven voortdurend met alle belangrijke stakeholders om hen informatie te geven over onderwerpen die hen kunnen aanbelangen. Zo wil de luchthaven een constructieve dialoog voeren en een goede samenwerking tussen alle partijen garanderen. Informatie van belang is voor de directe omwonenden wordt geplaatst op een aparte webpagina. Meer info via www.luchthaven-antwerpen.com/buurtinfo/