INTERNATIONALE LUCHTHAVEN ANTWERPEN
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
27/02/2024 TB1611 08:00 Gran Canaria
27/02/2024 LG4682 09:15 London City
27/02/2024 LG4684 20:00 London City
Datum Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
27/02/2024 LG4681 08:40 London City
27/02/2024 TB1612 17:50 Gran Canaria
27/02/2024 LG4683 19:15 London City

MILIEU

Milieu-informatie
De milieuvergunning voor Luchthaven Antwerpen werd verleend op 17 juni 2004 en eindigt op 17 juni 2024. Een hervergunning is in voorbereiding om conform de visienota van de Vlaamse regering  van 23 december 2022 haar exploitatie verder te zetten.

Milieu: bijzondere voorwaarden

1. Openingsuren
De luchthaven is gesloten voor luchtverkeer tussen 23 uur en 6.30 uur, met uitzondering van dringende medische vluchten en landingen van vertraagde vluchten die normaal ten laatste om 22.30 uur gepland waren.

2. Geluidscontouren
Net als weg- en spoorverkeer is luchtverkeer een oorzaak van geluidsemissies. De geluidsproductie wordt voornamelijk veroorzaakt door het opstijgen en landen van vliegtuigen op de luchthaven. Jaarlijks laat de luchthaven van Antwerpen door een erkend deskundige de geluidscontouren berekenen.

Klik hier om het rapport te raadplegen omtrent de Geluidscontouren Luchthaven Antwerpen 2022.

3. Geluidsmeetnet

De geluidsproductie door de vliegtuigen kan continu worden opgevolgd via het geluidsmeetnet dat in 2002 werd geïnstalleerd en in 2107 werd vernieuwd. Dit meetnet bestaat uit 4 meetposten met telkens 2 meetposten aan beide kanten in het verlengde van de landingsbaan.

4. Klachten

De exploitant ontwikkelt een systeem om klachten te registreren en op te volgen. De exploitant richt ook een overlegcommissie op om de klachten van de omwonenden te inventariseren, mogelijke oplossingen voor te stellen en buurtbewoners en instanties informatie te bezorgen over het milieubeleid dat gevolgd wordt en wat er nog moet worden uitgevoerd. Deze commissie vergadert twee keer per jaar. De berekende geluidscontouren en de evaluatie van het geluidsmeetnet worden eveneens toegelicht en besproken.

5. Oefenvluchten
Om de overlast voor de buurtbewoners van de luchthaven te beperken, kunnen er slechts twee vliegtuigen tegelijk holden. Op werkdagen (maandag tot vrijdag) en op zaterdag zijn oefenvluchten toegestaan van 9 uur tot 19 uur plaatselijke tijd (tijdens het winteruur tot 20 uur). Op zondag en feestdagen mogen er geen touch-and-go-vluchten (circuitvluchten) plaatsvinden. Elke individuele touch-and-go wordt als 2 bewegingen beschouwd.

Het totaal aantal oefenvluchten wordt op de volgende manier beperkt:
a) in 2009 en 2010: maximaal 23.000 vluchten per jaar;
b) in 2011 en 2012: maximaal 21.000 vluchten per jaar;
c) in 2013: maximaal 19.000 vluchten per jaar;
d) van 2014 tot en met 2018: maximaal 12.000 vluchten per jaar;
e) van 2019 tot en met 2022: maximaal 10.000 vluchten per jaar;
f) vanaf 2023: maximaal 8.000 vluchten per jaar.

Voor touch-and-go-vluchten (circuitvluchten) moeten vliegtuigen met een startgewicht (MTOW, maximum take-off weight) van minder dan 2000 kg een geluidsniveau hebben van maximaal 76 dB(A), wat gecertificeerd moet zijn door het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit.


DUURZAME ONTWIKKELING

IN HARMONIE BLIJVEN MET DE OMGEVING

De luchthaven van Antwerpen, in de context van duurzame ontwikkeling, wil zich ontwikkelen tot een modern transportcentrum dat bijdraagt aan de lokale economische groei. De luchthaven wil een meerwaarde creëren door een snelle en vlotte toegang door de luchthaven en door de reizigers een uitzonderlijke reiservaring te bieden.

VERBETER DE DUURZAAMHEID

De luchthaven zal de uitwerking van kansen zorgvuldig plannen en rekening houden met de volgende elementen: de lokale economie, de toegang, de omgeving, de gemeenschap en het grondgebruik. Alleen zo kan de luchthaven duurzaam groeien. Bij het nastreven van deze kansen zal de luchthaven de lokale hinder en milieu-impact tot een minimum beperken.

De milieubeleidsverklaring kan u hier terugvinden.

COMMUNICATIE

De luchthaven wil een goede band met de lokale gemeenschap en andere instanties onderhouden. Daarom communiceert de luchthaven voortdurend met alle belangrijke stakeholders om hen informatie te geven over onderwerpen die hen kunnen aanbelangen. Zo wil de luchthaven een constructieve dialoog voeren en een goede samenwerking tussen alle partijen garanderen. Informatie van belang is voor de directe omwonenden wordt geplaatst op een aparte webpagina. Meer info via www.luchthaven-antwerpen.com/buurtinfo/