Startbaan op Luchthaven Antwerpen krijgt renovatie

Op de Luchthaven Antwerpen gebeuren binnenkort infrastructuurwerken. Er zal een renovatie van de start- en landingsbaan worden uitgevoerd. Die is nodig om het veilig vliegverkeer in de toekomst te blijven garanderen. De luchthaven is hiervoor tijdelijk gesloten tussen 19 september 2022 en 25 oktober 2022.

De werken worden uitgevoerd in opdracht van de LOM Vlaanderen, die verantwoordelijk is voor de instandhouding van de basisinfrastructuur op de Luchthaven Antwerpen. De LOM Vlaanderen waakt er over dat het vliegverkeer op de luchthaven op een veilige manier kan blijven plaatsvinden.

De LOM Vlaanderen heeft de uitvoering van de werken na marktraadpleging toegewezen aan TM Willemen – Aertssen.

De geplande werken

De geplande werken beogen het hoogteverschil bij de overgang tussen de start- en landingsbaan en  de baanstrook (de zone rondom de start- en landingsbaan) weg te werken. De risico’s op materiële schade indien een toestel de start- en landingsbaan zou verlaten, worden op die manier maximaal beperkt.

Daarnaast wordt de verharding van de start- en landingsbaan gerenoveerd. Zo voorkomt de LOM Vlaanderen dat de startbaan op termijn onveilig zou worden. De werken hebben tot doel om de levensduur van de verharding te verlengen, door de schade die zich in de afgelopen jaren heeft gemanifesteerd omwille van slijtage en lokale verzakkingen te herstellen. De laatste renovatiewerken aan de start- en landingsbaan dateren al van midden de jaren ’90, met de huidige renovatie zorgt de LOM Vlaanderen er voor dat de startbaan nog eens 20 jaar operationeel kan blijven.

Duurzaamheid

Bij de werkzaamheden wordt maximaal ingezet op duurzaamheid. Naast de renovatie van de start- en landingsbaan wordt ook een nieuwe riolering en afwatering voorzien. Daardoor zal het hemelwater dat op de startbaan valt, gebufferd worden op het luchthaventerrein en (vertraagd) afgevoerd worden richting het Boekenbergpark. Het hemelwater wordt dus niet langer geloosd in de openbare riolering. Hiertoe werden de nodige afspraken gemaakt met Aquafin. Daarnaast wordt ook de elektriciteitsbekabeling vervangen, zodat de start- en landingsbaan voortaan gebruik kan maken van duurzame LED-verlichting.

Geen wijziging van de startbaan

De LOM Vlaanderen benadrukt dat de werken enkel de renovatie van de huidige start- en landingsbaan tot doel hebben. De start- en landingsbaan wordt niet verlengd.  De oppervlakte van de verharding wordt niet gewijzigd. De draagkracht van de start- en landingsbaan (PCN-waarde) blijft ongewijzigd. De categorie van de start- en landingsbaan blijft dezelfde als voordien. De werken leiden niet tot een capaciteitsverhoging van de start- en landingsbaan. Er zullen door de renovatie geen grotere toestellen kunnen landen op de luchthaven dan de toestellen die vandaag reeds gebruik kunnen maken van de luchthaven. De trafiek die mogelijk is op de luchthaven blijft identiek, en de voorwaarden uit de milieuvergunning d.d. 2008 blijven onverkort van toepassing.

Geen omgevingsvergunning nodig

Voor de uitvoering van deze werken is geen omgevingsvergunning vereist. Hoewel de geplande werken een zekere omvang kennen, betreffen ze geen wijziging of uitbreiding van de start- en landingsbaan en is er geen functiewijziging die aanleiding geeft tot gewijzigde milieueffecten (de categorie/capaciteit van de start- en landingsbaan blijft ongewijzigd). Het vrijstellingsbesluit* is dan ook van toepassing.

Info voor omwonenden op www.luchthaven-antwerpen.com

Tijdens de werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de omwonenden. De mogelijke hinder wordt beperkt tot het absolute minimum. Om die reden wordt er niet 24/24 gewerkt, de werken gebeuren tussen 7u en 22u. Evenmin wordt er gewerkt op zondagen (dat zal alleen gebeuren indien de werken vertraging zouden oplopen, bijvoorbeeld door extreem slechte weersomstandigheden). Daardoor zal de mogelijke hinder voor de omwonenden tot het absolute minimum worden beperkt.

Op de website van de Luchthaven Antwerpen zal spoedig meer informatie voor de omwonenden beschikbaar gesteld worden. In het bijzonder zal u de voortgang van de werken kunnen volgen via berichten in de rubriek “Buurtinfo” (www.luchthaven-antwerpen.com/buurtinfo).

Door de werken zullen tussen 19 september en 25 oktober geen vluchten plaatsvinden. Vanaf 26 oktober verwelkomen we onze passagiers graag opnieuw op Antwerp Airport!

Over de Luchthaven Antwerpen

    • De luchthaven Antwerpen is voornamelijk een passagiersluchthaven voor zakelijk en toeristisch verkeer. Daarnaast vervult ze een belangrijke rol inzake de opleiding van piloten en luchtvaarttechnici.
    • Sinds 2014 werken de Vlaamse overheid en de privé sector samen voor de ontwikkeling van de luchthaven. De overheid is via een publieke nv (de luchthavenontwikkelingsmaatschappij of LOM Vlaanderen) verantwoordelijk voor de basisinfrastructuur van de luchthavens. Het privébedrijf EGIS staat als luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM Antwerpen) in voor de commerciële uitbating.

* Cf. Hoofdstuk 8 “Wijzigingen van al ingerichte terreinen” van het Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is, en met name artikel 8.1.8° (https://codex.vlaanderen.be/portals/codex/documenten/1019375.html#H1050394).