LEM Antwerpen wil huidige milieuvergunning omvormen naar een permanente vergunning

Om het voortbestaan van de luchthaven en haar activiteiten te verzekeren, heeft de luchthavenexploitatiemaatschappij (LEM) Antwerpen een aanvraag ingediend om de huidige milieuvergunning die geldig is tot en met 17 juni 2024 om te zetten naar een milieuvergunning voor onbepaalde duur. “Met deze omzettingsprocedure kan de LEM Antwerpen de voortzetting van de huidige uitbating van de luchthaven verzekeren met respect voor de omgeving”, zegt CEO Eric Dumas.

Met de omzetting van de huidige milieuvergunning wil LEM Antwerpen enkel een verderzetting van de huidige vergunde activiteiten en onder de bestaande voorwaarden garanderen. “We willen het bereikte evenwicht tussen een economisch leefbare luchthaven en een afbakening van de activiteiten zoals deze in 2004 werd uitgewerkt en steeds gerespecteerd werd, verder bestendigen”, zegt Dumas.

De LEM heeft dus geen intenties om de huidige geluidsruimte verder uit te breiden. Ook de openingsuren van de luchthaven blijven behouden. Er zullen dus geen vluchten plaatsvinden tussen 23.00 uur en 6.30 uur. Daarnaast zullen ook alle andere voorwaarden die in de milieuvergunning van 2004 vastgelegd werden, van kracht blijven.

Geen extra hinder

“Wij zijn ervan overtuigd dat we ook in de toekomst operationeel kunnen blijven binnen de huidige geluidsruimte afgebakend in de omgevingsvergunning. Door de huidige vergunning om te zetten zullen de buurtbewoners in de toekomst geen extra potentiële hinder ondervinden. In tegendeel zelfs, we zullen alle kansen grijpen om de hinder voor de omwonenden te verminderen”, zegt CEO Eric Dumas.

De huidige voorwaarden die van toepassing zijn voor onze luchthaven kunt u terugvinden op onze website: www.luchthaven-antwerpen.com/milieu-veiligheid/

Indien u na het lezen van dit bericht vragen hebt, kunt u deze steeds mailen naar info@antwerpairport.aero