Luchthaven gesloten van 19 september tot 25 oktober wegens heraanleg van start- en landingsbaan

Dit najaar wordt de start- en landingsbaan van Luchthaven Antwerpen volledig vernieuwd. Hierdoor zal de luchthaven tussen 19 september en 25 oktober gesloten zijn voor alle vliegverkeer. De heraanleg wordt uitgevoerd door de LOM Vlaanderen, dit is de Luchthavenontwikkelingsmaatschappij die in opdracht van de Vlaamse overheid instaat voor het beheer en de instandhouding van de infrastructuur van de luchthaven.

De vernieuwing van de start- en landingsbaan van een luchthaven is noodzakelijk om de veiligheid te kunnen blijven garanderen. Bij de heraanleg wordt hard ingezet op duurzaamheid. Naast een nieuwe asfaltlaag wordt ook een nieuwe riolering en afwatering voorzien. Ook de verlichting wordt vervangen door duurzame LED-verlichting.

Tijdens de werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk rekening gehouden met de omwonenden. Om die reden werd gekozen om niet 24/24 te werken. Er zal elke dag gewerkt wordt aan de start- en landingsbaan tussen 7u en 22u. Hierdoor zullen de werkzaamheden iets langer duren dan in theorie mogelijk is, maar wordt de mogelijke hinder voor de omwonenden beperkt tot het absolute minimum.
De luchthaven blijft volledig operationeel tot en met 18 september 2022. Na de werkzaamheden worden alle activiteiten opnieuw opgestart. Luchtvaartmaatschappij TUI fly vliegt vanaf 26 oktober opnieuw vanuit Antwerpen.