Deelauto’s: voortaan ook op de Luchthaven van Antwerpen!

PERSBERICHT

Donderdag, 5 december 2019

In de context van duurzame ontwikkeling wil de luchthaven van Antwerpen zich verder ontwikkelen tot een modern mobiliteitscentrum.  Elke genomen nieuwe maatregel of actie binnen het kader van duurzaamheid houdt tevens rekening met de lokale economische groei.  Hiermee wil de luchthaven niet alleen een meerwaarde creëren, vlot en snel, voor de reizigers/passagiers, dan ook voor haar omgeving.

De luchthaven biedt haar bijdrage door 3 parkeerplaatsen voor deelauto’s op parking P2 te garanderen en tevens kunnen op diezelfde parking 6 elektrische wagens tegelijkertijd worden opgeladen. INDIGO, parkeeruitbater, voorziet 3 nieuwe laadpalen. Parking 2, P2,  is recht tegenover het luchthavengebouw en ter hoogte van het reeds aanwezige station voor Antwerpse deelfietsen. Vandaag is er ruimte voor 36 deelfietsen. Deze vorm van samenwerking tussen POPPY (provider van deelauto’s), INDIGO en de Luchthaven Antwerpen sluit naadloos aan bij de globale visie die de luchthaven nastreeft.  Immers, het beoogt duurzame groei met respect voor de omgeving en gemeenschap.  Het is een initiatief dat tevens ondersteund wordt door het kabinet van Mobiliteit van de stad Antwerpen met als trekker de heer Koen Kennis, Schepen van Mobiliteit.

Koen Kennis, schepen voor mobiliteit Stad Antwerpen:
‘Deelmobiliteit is ondertussen ingeburgerd in onze stad. Ik ben er dan ook van overtuigd dat dit aanbod aan een vraag tegemoet komt. Het gebruiksgemak van de luchthaven Antwerpen wordt hiermee aanzienlijk verhoogd.’

Een dergelijk groen en innovatief concept is een uiterst actueel thema waar POPPY als marktleider gretig verder op inzet.

Nick Van den Eynde, City Manager Antwerpen:
Poppy Mobility is aanwezig in Antwerpen sinds begin 2018 als enige deelwagenplatform van Antwerpenaren voor Antwerpenaren. We hebben met het kabinet van Mobiliteit in onze ontwikkeling altijd proberen nagaan hoe we best tot een oplossing kunnen komen om de mobiliteit in en rond Antwerpen te kunnen verbeteren. Het uitbreiden van onze services naar de luchthaven van Antwerpen maakt hier ook deel van uit. We voorzien de luchthaven van Antwerpen met wagens uit onze 100% milieuvriendelijke vloot van elektrische e-Golfs en hybride Audi A3 gTrons. De INDIGO laadpunten in de nabije omgeving van de parkeerplaatsen waar klanten hun Poppy wagen kunnen achterlaten zijn een grote plus. We zijn heel blij om deze veel gevraagde oplossing aan onze klanten te kunnen aanbieden, een echte toegevoegde waarde voor onze klanten en voor de luchthaven.’

Kortom, een éxtra service die leidt tot zero hinder voor de buurt en omgeving, een positieve impact heeft op het milieu en bovendien ten goede komt aan de passagiers, ondersteunt de luchthaven dan ook van harte.

Als zou blijken dat na verloop van tijd de vraag alsmaar groter wordt naar deelauto’s met als ‘parkeerplaats’ de luchthaven van Antwerpen en het huidig aanbod is niet langer voldoende, dan kan het aantal ‘deelwagens/parkeerplaatsen’ opgetrokken worden na kritische evaluatie door het bedrijf POPPY en de parkeeruitbater INDIGO.

***

www.antwerpairport.aero
Perscontact Internationale Luchthaven Antwerpen
Vanessa Flamez –  vanessa.flamez@antwerpairport.aero  – +32 (0)496 16 06 43