Bericht van de CEO

Beste reiziger,

Afgelopen woensdag kondigde de W.H.O., World Health Organization, aan dat COVID-19 een wereldwijde epidemie (pandemie) is geworden. Het lijkt onwezenlijk voor u, voor mij, voor gemeenschappen, voor regeringsleiders, voor iedereen hier op deze wereld. De realiteit neemt de bovenhand als we de cijfers onder ogen zien. Gezien de dagelijkse evolutie rond COVID-19 krijgt “reizen” al heel snel een andere betekenis. Ondanks het onzekere en snel veranderende klimaat waarin we vandaag leven en werken door de impact van COVID-19, wil ik u ook geruststellen en schetsen welke preventieve maatregelen wij nemen als luchthaven om uw veiligheid en de veiligheid van ons luchthavenpersoneel te waarborgen. Via deze link kunt u onze preventieve maatregelen consulteren.

Vandaag zijn het bijzonder uitdagende tijden voor de luchtvaartsector. Deze crisis heeft dan ook een belangrijke impact op onze luchtvaartactiviteiten. Inmiddels, beslissen diverse landen om het luchtruim te sluiten wat een impact heeft op de normale dienstregelingen. Daarnaast wordt reizen in het algemeen afgeraden door de dienst Buitenlandse Zaken. Mocht u via onze regionale luchthavens eerstdaags afreizen, raadpleeg dan eerst de website van de luchtvaartmaatschappij TUI fly of uw vlucht kan doorgaan. De luchtvaartmaatschappij is momenteel dag en nacht bezig om hun passagiers zo goed mogelijk te informeren en bij te staan.
Hiermee wil ik u, beste reiziger, dan ook persoonlijk bedanken voor het vertrouwen dat u stelt in onze regionale luchthaven. Ik hoop dan ook, net zoals u, dat u nog heel vaak de gelegenheid zal vinden om te reizen vanuit luchthaven van Antwerpen.
Enkel samen krijgen we deze pandemie klein.
Hartelijke groet,

Marcel Buelens
CEO & Accountable Manager Flanders International Airport Ostend-Bruges/Antwerp