Bemesting

De luchthaven heeft reeds jaren een  overeenkomst met een lokale landbouwer om de graslanden van de luchthaven te onderhouden. Het gemaaide gras wordt gebruikt als veevoeder.  De landbouwer zal het grasland bemesten de komende dagen: donderdag 11 juni tot en met zaterdag 13 juni.

Wij houden eraan, u als omwonende van de luchthaven, te informeren zodat u de nodige voorzorgen kan nemen om eventuele geuroverlast te vermijden of deze tot een minimum te beperken zoals  het sluiten van de ramen of de was binnenhouden,…

Wij verontschuldigen ons voor de eventuele tijdelijke ongemakken die deze bemesting met zich kan meebrengen.