AFBRAAKWERKEN LOODSEN TEN BEHOEVE VAN NIEUWE PARKING

Met de verhuis van de stelplaats De Lijn naar het terrein (huidige P3 parking) naast de luchthaven dreigde er een tekort aan parkeerplaatsen. Immers, alle parkeerplaatsen van P3 verdwijnen hiermee.

De vroegere Swissport en Ziegler-loodsen op de huidige parking (P2) aan de Luchthavenlei hebben niet langer een functie als opslagloods. De afbraak van deze loodsen zal hiermee dan ook de nodige ruimte vrijmaken voor 169 éxtra parkeerplaatsen voor de passagiers die van onze luchthaven gebruikmaken.  Parking P2 is recht tegenover ons luchthavengebouw en dan ook zéér goed gelegen gezien de korte wandelafstand.

Tijdlijn uitvoering werken:

04/11: start werkzaamheden: resulteert in afbraak loods ZIEGLER (funderingen worden in latere fase verwijderd)
15/11: einde sloopwerken cargogebouw
18/11 tot eind november: afbraak oude postloods (TOTAL E): dit gebeurt enkel tijdens de daguren tussen 7u30 en 17u
02/12 tot 6 december: afbraak Swissport loods
Tegen 9/12 zijn alle afbraakwerken afgerond en worden alle materialen en werfconstructies weggenomen