Werken Vosstraat richting luchthaven

Start aanleg districtenroute Vosstraat vanaf 06/08/2018

De stad Antwerpen, de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) en de districten Deurne, Berchem en Borgerhout werken de districtenroute af langsheen de Vosstraat. Deze fietsroute loopt tussen de Ring en de Krijgsbaan (R11) en is de grotere broer van het Ringfietspad.

De werken starten op 6 augustus 2018 en duren vier maanden.

De luchthaven blijft steeds bereikbaar via de Luchthavenlei, hetzij aan de voorkant van de luchthaven, hetzij net voorbij de Kringwinkel.

VIA DIKSMUIDELAAN

VIA VOSSTRAAT (Richting “Groenenhoek”)

Klik hier voor meer informatie of contacteer Wijkoverleg Deurne via wijkoverleg.deurne@stad.antwerpen.be of 03 338 45 88