ANTWERP INTERNATIONAL AIRPORT
Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
TB3535 06:30 BARCELONA Vertrokken om 06:30
VO101 07:00 LONDON Vertrokken om 07:07
VO141 07:15 ZURICH Vertrokken om 07:15
VO133 10:10 MUNICH Vertrokken om 10:28
VO105 14:15 LONDON
VO147 17:35 ZURICH
TB3901 15:10 MURCIA
VO109 17:50 LONDON
Vlucht Tijd Bestemming Terminal Status
VO102 09:40 LONDON Geland om 09:44
VO142 11:25 ZURICH Geland om 11:19
TB3536 11:35 BARCELONA Geland om 11:36
VO106 16:55 LONDON
VO136 19:10 MUNICH
VO110 20:30 LONDON
TB3902 20:55 MURCIA
VO148 22:00 ZURICH

MILIEU

Milieu-informatie
De milieuvergunning voor Luchthaven Antwerpen werd uitgereikt op 24 oktober 2008 door de Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur. De luchthaven heeft ook een milieucoördinator.

Milieu: speciale voorwaarden

1. Openingsuren
De luchthaven is gesloten voor luchtverkeer tussen 23 uur en 6.30 uur, met uitzondering van dringende medische vluchten en landingen van vertraagde vluchten die normaal ten laatste om 22.30 uur gepland waren.

2. Geluidscontouren
De geluidscontouren en het aantal omwonenden dat mogelijk hinder ondervindt van het geluid moeten elk jaar opnieuw worden berekend. Het aantal omwonenden dat last heeft van het geluid, het aantal omwonenden in de LDN-geluidscontour van 55 dB(A) en het aantal omwonenden in de LAeq, daggeluidscontour van 55 dB(A) mag niet stijgen tegenover het referentiejaar 2000.

Jaarlijks worden door het Laboratorium voor Akoestiek en Thermische Fysica van de KULeuven geluidscontouren berekend. Het meest recente verslag kan u hier downloaden.

3. Klachten
De exploitant ontwikkelt een systeem om klachten te registreren en op te volgen. De exploitant richt ook een adviescomité op om de klachten van de omwonenden te inventariseren, mogelijke oplossingen voor te stellen en buurtbewoners en instanties informatie te bezorgen over het milieubeleid dat gevolgd wordt en wat er nog moet worden uitgevoerd. Dit milieu-adviescomité vergadert twee keer per jaar. De informatie van de geluidsmetingen wordt elk jaar aan het comité meegedeeld.

4. Oefenvluchten
Om de overlast voor de buurtbewoners van de luchthaven te beperken, kunnen er slechts twee vliegtuigen tegelijk holden. Op werkdagen (maandag tot vrijdag) en op zaterdag zijn oefenvluchten toegestaan van 9 uur tot 19 uur plaatselijke tijd (tijdens het winteruur tot 20 uur). Op zondag en feestdagen mogen er geen touch-and-go-vluchten (circuitvluchten) plaatsvinden. Elke touch-and-go wordt beschouwd als een vlucht.

Het totaal aantal oefenvluchten wordt op de volgende manier beperkt:
a) in 2009 en 2010: maximaal 23.000 vluchten per jaar;
b) in 2011 en 2012: maximaal 21.000 vluchten per jaar;
c) in 2013: maximaal 19.000 vluchten per jaar;
d) van 2014 tot en met 2018: maximaal 12.000 vluchten per jaar;
e) van 2019 tot en met 2022: maximaal 10.000 vluchten per jaar;
f) vanaf 2023: maximaal 8000 vluchten per jaar.

Voor touch-and-go-vluchten (circuitvluchten) moeten vliegtuigen met een startgewicht (MTOW, maximum take-off weight) van minder dan 2000 kg een geluidsniveau hebben van maximaal 76 dB(A), wat gecertificeerd moet zijn door het Directoraat-generaal Luchtvaart van de FOD Mobiliteit.


DUURZAME ONTWIKKELING

IN HARMONIE BLIJVEN MET DE OMGEVING

De luchthaven van Antwerpen, in de context van duurzame ontwikkeling, wil zich ontwikkelen tot een modern transportcentrum dat bijdraagt aan de lokale economische groei. De luchthaven wil een meerwaarde creëren door een snelle en vlotte toegang door de luchthaven en door de reizigers een uitzonderlijke reiservaring te bieden.

VERBETER DE DUURZAAMHEID

De luchthaven zal de uitwerking van kansen zorgvuldig plannen en rekening houden met de volgende elementen: de lokale economie, de toegang, de omgeving, de gemeenschap en het grondgebruik. Alleen zo kan de luchthaven duurzaam groeien. Bij het nastreven van deze kansen zal de luchthaven de lokale hinder en milieu-impact tot een minimum beperken.

COMMUNICATIE

De luchthaven wil een goede band met de lokale gemeenschap en andere instanties onderhouden. Daarom communiceert de luchthaven voortdurend met alle belangrijke stakeholders om hen informatie te geven over onderwerpen die hen kunnen aanbelangen. Zo wil de luchthaven een constructieve dialoog voeren en een goede samenwerking tussen alle partijen garanderen. Een goed voorbeeld van zo’n initiatief is de lancering van de buurtkrant ‘Luchthaven Buurt’. Hierin verschijnt het laatste nieuws over de luchthaven.

Bekijk hier het luchthavenbuurtkrantje van zomer 2017.